Lesmateriaal

De lessenserie Verzet en heldendom sluit qua niveau aan op de bovenbouw havo – havo 4, havo 5 – en de bovenbouw vwo – vwo 4, vwo 5 en vwo 6.
De lessenserie Geschiedenis en verhalen; feit en fictie sluit qua niveau aan op de jaargangen havo 5 en vwo 5 en vwo 6. 

Over de lessenserie Verzet en heldendom

Deze lessenserie kan gedeeltelijk, of in haar geheel, ingezet worden bij het vak geschiedenis. Deze lessenserie biedt aanknopingspunten bij thema’s als ‘de Tweede Wereldoorlog’ en ‘de afschaffing van de slavernij’. 

Ook voor de vakken levensbeschouwing en godsdienst heeft deze lessenserie raakvlakken met thema’s als ‘identiteit’ en ‘idealen’.
Daarnaast sluit de lessenserie aan bij het thema burgerschap en de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Voor thema’s als ‘maatschappelijke verandering’ en ‘tegencultuur’ biedt deze serie ook veel geschikt lesmateriaal. 

Over de lessenserie Geschiedenis en verhalen: feit en fictie

Deze lessenserie is zeer bruikbaar voor het vak geschiedenis. Thema’s of lessen over ‘historisch bewustzijn’, ‘cultureel geheugen’ of de relatie tussen geschiedschrijving en de actualiteit kunnen aan de hand van deze serie vormgegeven worden.

Ook sluit deze lessenserie aan bij het domein ‘feit en fictie’, dat in de methode Contrast voor het vak CKV behandeld wordt. Deze lessenserie kan hiervoor in het geheel, inclusief eindopdracht, gegeven worden. Om dezelfde reden is deze lessenserie erg interessant voor het vak kunst.  

Tot slot is de lessenserie, doordat het dieper ingaat op de relatie tussen waargebeurd en fictief, uiterst geschikt voor de behandeling van het thema ‘fictie’ bij het vak Nederlands.

Aanpassingen

De lessenserie kan door de docent heel goed aangepast worden voor eigen doeleinden. Elke serie bestaat uit meerdere lessen die door een docent ook als een op zichzelf staande les gegeven kan worden. Ook de aan de series verbonden (eind)opdrachten kunnen naar eigen inzicht ingezet worden. 

In de docentenhandleiding staat een lesplan voor een lesdeel van 15 minuten waarin de thema’s van de lessenseries aan bod komen. Deze mini-lesjes zijn ideaal om te gebruiken als dagopening of om een lessenserie over aanverwante thema’s (denk aan de Tweede Wereldoorlog) mee te starten.

Het ondersteunende digitale materiaal staat in het programma LessonUp. Het is echter ook mogelijk om de lessenserie als Powerpointpresentatie te downloaden vanaf de site van LessonUp.  

Over de auteur van het lesmateriaal

Thom van Duuren heeft de bachelor Kunsten, Cultuur en Media en de Research Master Literary & Cultural Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Aan de Hogeschool van Amsterdam heeft hij zijn Tweede- en Eerstegraads bevoegdheid voor Docent Nederlands behaald. Hij geeft sinds 2016 Nederlands, CKV en Filosofie op de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz in Alkmaar.  

Docentenhandleidingen

Scroll naar boven